Digitale tweelingen van Infrastructuur

Wegenis, een kunstwerk of (ondergrondse) infrastructuur vanop afstand beheren, monitoren of inspecteren, MEET HET maakt het allemaal mogelijk dankzij digital twin.

Beheer en inspecteer de site vanop afstand op een efficiënte manier

Hinder op het terrein wordt tot het minimum beperkt

Veiligheid is gegarandeerd tijdens het bezoeken en meten

Een volledig beeld i.p.v. een steekproef of momentopname

Innovaties in de landmeetkundige wereld volgen elkaar snel op. Om aan de specifieke noden te voldoen, kiest MEET HET steeds de meest geschikte opmetingstechniek, afhankelijk van het type en de toegankelijkheid van de infrastructuur. Een digitale tweeling is daarbij een van de innovatie methodes en tevens een van onze specialiteiten.

Dankzij een digitale tweeling kunnen zowel de beheerder als de aannemer of het studiebureau de infrastructuur virtueel bezoeken. Deze virtuele kopie kan bovendien verrijkt worden met live monitoring gegevens en kan als geometrische kapstok dienen om niet-ruimtelijke data - zoals technische fiches, meetstaten en keuringen - aan op te hangen. Een digital twin is dé geschikte oplossing om infrastructuur op te volgen en om onderhoud en engineering bij te houden en voor te bereiden gedurende de ganse levenscyclus.

Kortom, MEET HET brengt de fysieke en virtuele wereld nog een stap dichter bij elkaar.

Puntenwolk

Mesh

Visuele inspecties

Deformatiemetingen

Meer info over een digital twin?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.