Beheer je belangrijkste bezittingen met een digitale tweeling.

scroll voor meer info  

Een digital twin is een virtuele en vaak vereenvoudigde versie van de werkelijkheid die gebouwd wordt in volgende stappen.

 Collect

verzamelen van de data met de geschikte combinatie van sensoren, zoals laserscanners, drones, mobile mapping, 360° camera's

 Publish

publiceren van de data in een (online) viewer, als puntenwolk of virtuele tour

 Model

tekenen van 2D-plannen of maken van een 3D-model (BIM, MEP,...)

 Connect

Verrijken van de ruimtelijke data met andere gegevens, zoals IOT-sensoren, monitoring, P&ID's of bedrijfseigen data aan toe te voegen. Uit de modellen kunnen andere eindproducten zoals meetstaten of ISO's geëxporteerd worden

 Think

toevoegen van artificiële intelligentie (AI)


We zijn hiervoor actief in verschillende domeinen.

 Gebouwen

 Industrie

 Infrastructuur

 Maritiem

 Events

 Erfgoed

kantoren, retail, hotels, ziekenhuizen, rusthuizen, sportinfrastructuur

fabrieken, tankenpark, piping, productiesites, stapelhuizen

wegen, bruggen, tunnels, sluizen, spoor

schepen, platformen, windmolens, droogdok, haveninfrastructuur, kustverdediging

expohallen, festivals, parties, défilé

kerken, kastelen, monumenten, standbeelden, schilderijen, kunstwerken

We zijn hiervoor actief in verschillende domeinen.

Gebouwen

Industrie

Infrastructuur

Maritiem

Events

Erfgoed

kantoren, retail, hotels, ziekenhuizen, rusthuizen, sportinfrastructuur

fabrieken, tankenpark, piping, productiesites, stapelhuizen

wegen, bruggen, tunnels, sluizen, spoor

schepen, platformen, windmolens, droogdok, haveninfrastructuur, kustverdediging

expohallen, festivals, parties, défilé

kerken, kastelen, monumenten, standbeelden, schilderijen, kunstwerken


Meer info over een digital twin?
Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.